Gallyazási felhívás 2017

2017. július 18. 13:42:31  nyomtatási kép
GALLYAZÁSI FELHÍVÁS
Ivánc 2017

Tisztelt Lakosság! 

Tájékozatom Önöket, hogy, településükön, Ivánc községben az elektromos felsővezeték gallyazási munkálatait, fogjuk végezni.

A gallyazás tervezett időpontja 2017. 07. 26.-31. közötti intervallum.

A levágott, ágak gallyak a terület tulajdonosát illetik meg, ezért azokat összerakva hagyjuk az adott területen, kérem, elszállításukról gondoskodjanak! Amennyiben a hálózatra veszélyes fák vannak a területükön és le szeretnék vágatni, valamint a levágott ágakat el szeretnék szállítatni cégünk vállalja külön díj ellenében.

Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10. §. (1) bek. f ,g) pontja szerint erősáramú föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:
f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,
g) olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.
A villamosmű biztonsági övezetének fenntartása mindannyiunk közös érdeke. A biztonsági övezeten belüli növényzet közvetlen baleset- és életveszélyt idézhet elő.

A 2016 évben a jó együttműködésnek köszönhetően az üzemzavarok, zavartatások száma nagymértékben csökkentek. Ezért kérjük Önöket a további együttműködésre, hogy tovább tudjuk csökkenteni az üzemzavarok és zavartatások számát, a minél jobb villamos ellátásért. A vegetációs időt kihasználva kérjük biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosai (kezelői) rendszeresen távolítsák el ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

Ha Ön, mint önkormányzat, ingatlantulajdonos (bérlő, kezelő) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a VET 124.  d) pontjában felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes "a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja".
Cégünknek az E.ON Zrt.-vel kötött szerződése alapján az a feladata, hogy a jogszabály előírását sértő növényzet gallyazásával, szükség esetén eltávolításával megszüntesse a jogellenes állapotot, a kialakult baleset- és életveszélyt.

Kérjük Önt arra, hogy ebben legyen a segítségünkre és a veszélyhelyzet megszüntetésében a munkaterület biztosításával működjön közre, amennyiben azt magatartásával megakadályozza, akkor ennek minden következménye Önt fogja terhelni.


Szakemberünk elérhetősége: Kovács Tamás (06-30/238-8055)

Előre is köszönjük együttműködését.  
Tisztelettel
Geosits Tibor
ügyvezető