Ivánci projektek

EFOP-1.5.3-16-2017-00061
A támogatás összege 199.999.551 Ft

KEHOP-2.2.2-15-2016-00105
A támogatás összege 5 528 789 619 forint


A Csabai József ÁMK Ivánci tagóvoda korszerűsítése és akadály mentesítése
TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00020 
A támogatás összege 26,45 millió forint


TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00027
Kedvezményezett: IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatás összege:32 450 000 Ft