Ebösszeírás 2017- Ivánc

2017. augusztus 10. 11:26:14  nyomtatási kép
FELHÍVÁS!


Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Ivánc Község Önkormányzata az ebösszeírás alapján az Ebtartók által szolgáltatott adatokról elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Felhívom figyelmét, hogy az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem az Ivánc község közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit az "EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP" kitöltésére. Az adatlapot a korábban transzponderrel (mikrochip) ellátott ebek esetén is ki kell tölteni. Amennyiben nem tart ebet, úgy az adatlap erre vonatkozó részén a nemleges nyilatkozatot kérjük kitölteni szíveskedjen.

Tájékoztatom a kutyatulajdonosokat, hogy a korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket 

ISMÉTELTEN 
be kell jelenteni!

Az adatlap leadási határideje: 2017. szeptember 15.

Az ebösszeíró adatlap elérhető:
·személyesen ügyfélfogadási időben az Ivánci Közös Hivatalban
·letölthető az ivanc.hu weboldalról
·átvehető személyesen Jakabné Bozsik Ilona - településüzemeltető munkatárstól
·telefonon kérhető a 06-94/542-027 telefonszámon

A kitöltött adatlap benyújtható:
·személyesen ügyfélfogadási időben az Ivánci Közös Hivatalban
·Jakabné Bozsik Ilona - településüzemeltető által

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályváltozás miatt 2013.január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb eb, csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a tarnszponderrel még nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál megjelöltetni. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisban történő regisztráció díját. Az ebek oltása szintén KÖTELEZŐ!

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai alapján az eb tartója köteles:
·az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak bejelenteni, ha az állata: a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került,
·minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd az első oltást követően 6 hónapon belül és ezt követően évenként,
·az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban jelenteni.

Az adatszolgáltatás megtagadása minden esetben szabálysértési eljárást von maga után. A chip nélkül vagy oltás nélkül tartott állatok után az állatvédelmi hatóság bírságot szab ki az oltás vagy chip beadatására való kötelezettség mellett. A bírság adók módjára behajtható. 

Kérjük tegyen eleget ebtartásból fakadó kötelezettségeinek, és segítse elő ebnyilvántartásra vonatkozó kötelezettségünk végrehajtását. További információ az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a 06-94/542-027 telefonszámon kérhető.
 
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát, továbbá azon ingatlanokat ahonnan a határidőre nem érkezett be az adatlap, az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai ellenőrzik.


Együttműködését köszönöm!


Ivánc, 2017. augusztus 7.


Radicsné dr. Soós Ágnes sk.
jegyző