Lomtalanítás - Ivánc

2017. szeptember 27. 16:23:00  nyomtatási kép

Tájékoztató Lomtalanításról
Ivánc Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Ivánciakat 

az éves lomtalanítás megváltozott menetéről.


Kérjük, hogy a háztartásokban felhalmozott
 és feleslegessé vált tárgyakat 
Ivánc, Kossuth L. u. 4. címre
(a régi Tűzoltószertár helyére) szíveskedjenek kiszállítani
2017. október 02.-03-án 8.00-18.00 óra között!

Az összegyűjtött lomokat a szolgáltató
2017. október 04-én (szerdán) szállítja el a megadott helyszínről. 
E napon hulladék elhelyezésére nincs lehetőség.

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 39. pontja szerint a 
lomhulladék az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A lomtalanítás során csak NEM VESZÉLYES, NAGYDARABOS hulladék 
adható át a közszolgáltatónak. (Például: bútor, ágybetét, matrac, szőnyeg).
A bezsákolt háztartási hulladék nem minősül lomhulladéknak.

Közszolgáltató a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat NEM veheti át:
-zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék)
-szelektív hulladék( sárgazsákban gyűjthető hulladékok )
-autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.)
-építési törmelék (mosdókagyló, csempe, WC csésze)
-lapátos, zsákos hulladék, személy-, teher-, traktor gumiabroncs 
-veszélyes hulladék, elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép)

A lomtalanítás idején a lomok beszállítását, valamint azok hulladék fajtánként történő gyűjtését, az Önkormányzat megbízottja a helyszínen ellenőrzi és irányítja. 
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - mint Közszolgáltató - megbízásából a szolgáltatást a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft., - mint Alvállalkozó - végzi.

Ivánc Község Önkormányzata

További információ:

MÜLLEX KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
9784 Harasztifalu, Nyárfasor
Tel: 94/726-000, fax: 94/594-309
E-mail: kozszolgaltato@mullexkormend.hu