Bursa Hungarica 2018. Ivánc

2017. október 03. 08:55:58  nyomtatási kép

H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y


Tisztelt Ivánciak !
Ivánc Község Önkormányzata csatlakozott a 2018. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat benyújtásához regisztrálásra van szükséges, melyet az alábbi weboldalon lehet megtenni:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel a pályázati adataikat. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzathoz be kell nyújtani. A pályázat csak a - pályázati kiírásban meghatározott - csatolt mellékletekkel együtt érvényes.

Csatolandó mellékletek:
-A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.
-Igazolás a pályázó és a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről. 

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

További információt a pályázattal kapcsolatban az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban Pendli Renáta pénzügyi ügyintéző nyújt. Telefonszáma: 94/542-027

Ivánc, 2017. október 3.

Radicsné dr. Soós Ágnes sk.
  jegyző


Mellékletek: