Óvodapedagógus álláshirdetés az Ivánci óvodába

2017. november 13. 13:54:26  nyomtatási kép


Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. · alapján

pályázatot hirdet

Csaba József Általános Művelődési Központ Ivánci Tagóvodája 

Tagintézmény


óvodapedagógus


munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9931 Ivánc, Petőfi Sándor utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus,
         Magyar állampolgárság
         Bűntetlen előélet
         Cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
         Szakmai önéletrajz
         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sütőné Joó Irén nyújt, a 94/442-003 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Csaba József Általános Művelődési Központ - Csákánydoroszló címére történő megküldésével (9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 138/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
         Személyesen: Dr. Sütőné Joó Irén, Vas megye, 9919 Csákánydoroszló, József Attila utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         www.csakanydoroszlo.hu - 2017. november 13.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.