Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 2017

2017. november 29. 06:43:28  nyomtatási kép


A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott szolgálni.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerint a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására. A beérkezett pályázatokról dr. Pintér Sándor miniszter úr döntött, a döntésnek köszönhetően 1701 önkormányzat közel 1,9 milliárd forint támogatásban részesülhetett. 

Ivánc község esetében a támogatás mértéke
1 250 000 forint

A támogatás során a községi temető járdái kapnak új burkolatot 2018-ban.