Elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv közzététele

2018. február 08. 15:29:52  nyomtatási kép
Tájékoztatom a Tisztelt Partnereket, hogy elkészült Ivánc község Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban: TAK) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint.
A TAK általános építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek, jelenlegi adottságainak, valamint a településfejlesztési elképzelések figyelembevételével. A kézikönyv nem jogszabály, hanem egy útmutató, tájékoztató - a lakosság, az építtetők és az építtetők tervezői számára - a település közössége által elvárt építészeti, esztétikai minőségről és jellegről.
A TAK feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit, értékeit, és javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Emellett a dokumentum elkészítésének fontos célja, hogy megalapozza, előkészítse, segítse Ivánc településképi rendeletének megalkotását.

A Képviselő-testület által elfogadott TAK elérhető és megismerhető Ivánc község honlapján: www.ivanc.hu 
A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az polgarmester@ivanc.hu e-mail címre küldhetik meg. Az így beérkezett értékeléseket, véleményeket az önkormányzat főépítésze évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a Képviselő-testülettel.


Ivánc, 2018. február 7.

Gyarmati Tibor
 polgármester