Választás 2018

2018. február 09. 12:07:39  nyomtatási kép
Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök Úr a 2/2018. (I.11.) határozatával az országgyűlési képviselők 2018. évi választását 2018. április 8. napjára tűzte ki.

Az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos általános tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2018. február 19. napjáig tájékoztatja. 
Az a választópolgárt, aki 2018. február 9. napját követően kerül a települési választóköri névjegyzékbe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával a megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A választópolgár - ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész - a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

Az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be, amelynek legkésőbb 2018. április 6. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.

Mozgóurna iránti kérelmet szintén 2018. április 6. napján 16.00 óráig lehet a HVI-nél, vagy pedig a szavazás napján 15.00 óráig a szavazóköri szavazatszámláló bizottságnál benyújtani.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
       a) egy egyéni választókerületi jelöltre és
       b) egy pártlistásra szavazhat.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár
       a) egy egyéni választókerületi jelöltre és
       b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.
Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet az alábbi szavazókörökben:

Felsőmarác községben a Fő út 88. alatt (Faluház)

Hegyhátszentmárton községben a Fő u. 5. alatt (Könyvtár)

Ivánc községben a Kossuth L. u. 119. alatt (Közös Önkormányzati Hivatal)

Kisrákos községben a Fő u. 28. alatt (Művelődési Ház)

Pankasz községben a Fő u. 57. alatt (Művelődési Ház)

Szaknyér községben a Petőfi u. 7. alatt (Kultúrház) 

Viszák községben a Fő u. 56. alatt (Művelődési Ház)

A választási kampányidőszak 2018. február 17-től április 8-án 19.00. óráig tart.

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
A szavazatszámláló bizottságba 2-2 tag bízható meg:
·az egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító jelölő szervezet (ideértve a nemzetiségi önkormányzatot is),
·a független jelölt.

Egy párt csak két tagot delegálhat, még akkor is, ha egyéni jelöltet és országos listát is állított.
A szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni. A megbízott (delegált) tagot a független jelölt vagy meghatalmazottja, illetve a jelölő szervezet Nemzeti Választási Rendszerben (a továbbiakban: NVR) rögzített képviselője vagy meghatalmazottja, vagy az NVR-ben rögzített képviselőtől vagy meghatalmazottól írásbeli meghatalmazással rendelkező személy jelentheti be.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt nevét, a megbízó tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A bejelentés alapján a megbízott tag választójogát a HVI ellenőrzi.

Ivánc, 2018. február 5.

Radicsné dr. Soós Ágnes
   jegyző