HIRDETMÉNY a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

2018. szeptember 07. 10:13:08  nyomtatási kép

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek. Tehát a támogatás kifizetése nem pénzben történik, hanem természetben, továbbá a támogatás összege nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.)

 

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. Tehát az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye, amelyet az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya) kell igazolni.

 

Az igénybejelentést Ivánc község közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be, akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült még rezsicsökkentésben, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tenni.

Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Az igénybejelentés formanyomtatványa letölthető Ivánc község honlapjáról (www.ivanc.hu), az alábbi linken, valamint papír alapon az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető.

 

A kitöltött, aláírt "Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére" elnevezésű formanyomtatványt személyesen az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a Hivatalnak címezve (Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.) lehet benyújtani legkésőbb 2018. október 15-ig.

 

Ivánc, 2018. augusztus 15.

                                                                                              Radicsné dr. Soós Ágnes sk.

                                                                                                             jegyző


Igenybejelento_nyilatkozat-rezsicsokkentes.docx

Adatkezelesi_tajekoztato.docx