Bursa Hungarica 2019. Ivánc

2018. október 05. 14:13:27  nyomtatási képTisztelt Ivánciak!


Ivánc Község Önkormányzata csatlakozott a 2019. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat benyújtásához regisztrálásra van szükséges, melyet az alábbi weboldalon lehet megtenni:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel a pályázati adataikat. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzathoz be kell nyújtani. A pályázat csak a - pályázati kiírásban meghatározott - csatolt mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás ("A" és "B" típus) letölthető a www.ivanc.hu honlapról.

Csatolandó mellékletek:
-A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.
-Igazolás a pályázó és a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről. 

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2018. november 6.

További információt a pályázattal kapcsolatban az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban Szőke András pénzügyi ügyintéző nyújt. Telefonszáma: 94/542-027


Radicsné dr. Soós Ágnes sk.
  jegyző

Ivánc, 2018. október 4.
Letölthető mellékletek: