Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2019. február 28. 16:12:58  nyomtatási kép

                        Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal                            

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. ? (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Közreműködés az önkormányzat költségvetésének, beszámolójának elkészítésében. Analitikus nyilvántartással kapcsolatos feladatok, kontírozás, mérleg készítés segítése, beszámolók, időszakos költségvetési jelentések készítése, kincstári adatszolgáltatással leltározási feladatok, információ szolgáltatás, állami forrásokkal kapcsolatos feladatok, egyéb adatszolgáltatások, közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. Statisztikai jelentések készítése. Közreműködés a választásokkal kapcsolatos választási és pénzügyi feladatok ellátásában. Közreműködik az európai uniós és hazai forrású pályázatok előkészítésében és pénzügyi elszámolásában. Bérek bér jellegű juttatások kifizetése. Banki utalások végzése. Munkaügyi feladatok előkészítése, KIRA rendszerben történő munkavégzés. ASP gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi, számviteli feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
?Magyar állampolgárság,
?Cselekvőképesség,
?Büntetlen előélet,
?Középfokú képesítés, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Kor. rendelet szerinti érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés. 
?Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
?B kategóriás jogosítvány


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
?ASP rendszerben való munkatapasztalat, gyakorlat  
?Közigazgatás területén, helyi önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
?Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség 

Elvárt kompetenciák: 
?Jó szintű szóbeli, írásbeli kommunikáció, önállóság, precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
?A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai 
?Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló irat 
?Nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárássál összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
?Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik 
?Nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn 
?A 45/2012. Kormány rendelet  1. számú mellékletben meghatározott fényképes szakmai önéletrajz 
?A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezését követően vagyonnyilatkozatot tesz az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző nyújt, a 94-542-027-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
?Postai úton, a pályázatnak az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IKÖ/277/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző. 
?Elektronikus úton Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző részére a jegyzo@ivanc.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 25. 


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
?         www.ivanc.hu - 2019. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki.