Álláshirdetés -Településüzemeltető-karbantartó munkakör Iváncon

2017-11-13 10:23:19


  Ivánc Község Önkormányzata pályázatot hirdet

településüzemeltető - karbantartó

 munkakör betöltésére


A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 
-Ivánci Közös Önkormányzati Hivatala és Ivánc Község Önkormányzata intézményei karbantartási, javítási munkáinak elvégzése. 
-A település közigazgatási területén található közterületek, közparkok területének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítás, intézmények téli síkosság-mentesítési feladatainak ellátása, településtisztasági feladatok végzése
-Gépkocsivezetői feladatok ellátása.
-Nyilvántartást vezet, adatszolgáltatást végez településüzemeltetési feladatokkal kapcsolatban
-Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatok
-Kapcsolattartás a lakossággal és intézményekkel
-Közfoglalkoztatottak munkájának irányítása, felügyelete, adminisztrációs tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások: megegyezés alapján

Pályázati feltételek:
·magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet
·legalább szakmunkás bizonyítvány vagy középfokú végzettség
·felhasználói szintű informatikai ismeretek
·magas szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,
· kiváló szintű empátiás készség, önálló munkavégzés, mobilitás, rugalmasság
·legalább 5 éves "B" kategóriás jogosítvány
·egészségügyi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·önéletrajz
·iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
·büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:elbírálást követő hónap első munkanapja.
Próbaidő kikötése : 3 hónap
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.november 30.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, Ivánc Község Önkormányzata (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.) részére címezve

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad Gyarmati Tibor polgármester a 06-30 79 78 173-as telefonszámon, vagy a polgarmester@ivanc.hu e-mail címen