Települési Arculatti Kézikönyv

2017-12-08 14:50:38


Ivánc Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

A  település arculati kézikönyvet a december 6-i fórumon megismerhettek a jelenlevők. 

 Véleménynyilvánításra a lakossági fórumot követően is lehetőséget biztosítunk - a lakossági fórumtól számított 8 napon belül - az alábbiak szerint:
a) papír alapon írásban Ivánc Község Önkormányzatának (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.) címezve postai úton, vagy személyesen a Hivatalba leadva, vagy 
b) elektronikus levélben a polgarmester@ivanc.hu e-mail-címre megküldéssel, indokolással, névvel, címmel és lehetőség szerint telefon- vagy e-mail-elérhetőséggel ellátott véleményben.

Tisztelettel:  

Gyarmati Tibor
 polgármester
Ivánc Község Települési Arculati Kézikönyve ide kattintva elérhető.