Önkormányzati képviselő-testületi ülés 18.02.06.

2018-01-31 19:47:25


Ivánc Község Önkormányzata 2018. február 06. napján (kedd) 15 30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Az Önkormányzat székhelyének épülete (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.)

NAPIRENDI PONTOK:

1.Beszámoló a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
2.Döntés szerződés kötéséről - a TOP pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
3.Beszámoló a TOP-1.4.1-15 pályázatról - ivánci tagóvoda fejlesztése
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
4.Beszámoló a TOP-3.2.1-16 pályázatról - hivatal energetikai korszerűsítése
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
5.Beszámoló az EFOP-1.5.3-16 pályázatról - "Humán szolgáltatások fejlesztése az Örségben"
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
6.Leader - vidékfejlesztési pályázati lehetőségek megvitatása
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
7.A 2018. évi költségvetés előkészítése, tervezése
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
8.Településüzemeltetői álláspályázat kiírásának megtárgyalása
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
9.Döntés folyékony hulladék elszállítására vonatkozó közszolgálati szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
10.Vagyonnyilatkozatot, Méltatlanságot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság megszűntetése
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
11.Vagyonnyilatkozatok benyújtásáról beszámoló
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
12. Az ivánci tagóvoda önkormányzati fenntartásba történő átvételének tárgyalása 
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
13.Egyebek 
Előterjesztő: Gyarmati Tibor polgármester
-SZMSZ módosításának tárgyalása

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Ivánc, 2018. január 29.

Gyarmati Tibor sk.
    polgármester