Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

2019-10-03 13:37:05


A pályázat benyújtásához regisztrálásra van szükséges, melyet az alábbi weboldalon lehet megtenni:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel a pályázati adataikat. Azok a pályázók, akik a korábbi években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatna k újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzathoz be kell nyújtani. A pályázat csak a – pályázati kiírásban meghatározott – csatolt mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás (,,A” és ,,B” típus) letölthető az alábbi linkről:

A típusú kiírás

B típusú kiírás


Csatolandó mellékletek:
- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.
- Igazolás a pályázó és a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

 

További információt a pályázattal kapcsolatban az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban Neumann Noémi pénzügyi ügyintéző nyújt. Telefonszáma: 94/542-027

 

Ivánc, 2019. október 3.

                                                Radicsné dr. Soós Ágnes sk.

                                                                                                     jegyző